Skip to content

Polityka prywatności

Używane pojęcia:

Administrator – Agnieszka Długołęcka-Kurzyk, prowadząca działalność gospodarczą pod tą samą nazwą z siedzibą w Gdyni, Żeromskiego 32 lok.116, 81-369 Gdynia, e-mail: adlugolecka@coaching-online.pl

Strona strona internetowa dostępna pod adresem https://kurzyk.com

Użytkownik – każda osoba (prywatna lub reprezentująca firmę), która korzysta ze strony

Usługa – działanie zlecone przez Użytkownika, np. prośba o kontakt.

1. Dane osobowe

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Administrator.

1.2 Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Użytkownik może przekazywać swoje dane Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak:

  • formularz kontaktowy
  • kontakt przez komunikator Skype

1.4. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu realizacji zleconej Usługi.

1.5. Administrator gwarantuje poufność danych osobowych przekazanych przez Użytkownika.

1.6. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do podjęcia akcji wymaganej przez dany formularz.

1.7. Administrator zapewnia, że przekazane dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

1.8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych Użytkownika podmiotom trzecim. Wyjątkiem może być obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

1.9. Administrator nie powierza przekazanych danych osobowych żadnym osobom, ani dostawcom usług.

1.10. Użytkownikowi przysługuje:

  • prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
  • prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

1.11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

2. Pliki cookies

2.1 Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.2 Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie może uzyskać dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

2.3 Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

2.4 Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3. Inne technologie

3.1. Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • Google Analytics
  • Google Search Console
  • Facebook Pixel

3.2. Korzystanie ze Strony powoduje zapisanie na serwerze logów. Są to dane, które obejmują m.in.adres IP Użytkownika, informacje o używanej przeglądarce, systemie operacyjnym Użytkownika, datę i czas serwera. Dane zapisane w logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Potrzebujesz strony internetowej? A może reklamy?

Nie musisz mieszkać w Gdyni, ani nawet w Polsce… Praca zdalna nie ma granic!